Recuperatiewater behandeling


Het recuperatiewatersysteem Albatros RWT is samengesteld uit 2 bekkens.
Het eerste bekken is de ondergrondse of bovengrondse opslagtank en wordt gedimensioneerd op maat afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid water en van het dagelijks benodigd verbruik. 
Het tweede bekken meestal bovengronds en binnen opgesteld, dient voor de opslag van het water dat nodig is voor het dagelijks gebruik en bij gebrek eraan om aan te vullen met grond- of drinkwater..
Het water ondergaat van hieruit alle nodige behandelingen, die nodig zijn volgens het gebruik ervan, zoals beluchting, filtratie (zand en/of actief kool), membraan-fitratie, ontsmetting en opslag. 

Zwembadwater behandeling


Oude en bestaande openbare zwembaden voor gemeenten, overheden en hotels worden door ons vernieuwd en/of hersteld om conform met de recente VLAREM-normen.

+32 2 270 25 64

Activiteiten

Drinkwater Behandeling

 

Wij bouwen mobiele pilootinstallaties voor drinkwaterzuivering in containers of aanhangwagens.
Wij voeren technisch onderhoud en herstellingen uit op alle bestaande mobiele drinkwaterstations.

  • Regenwater
  • effluent water
  • spoelwater
  • koelwater​

Afvalwaterzuivering


Wij bouwen zuiveringsstations op maat, dus geen standaardproducten
Niet te groot, niet te klein - gezien wij zelf ontwerpen en de grootte ervan dimensioneren i.s.m de klant in functie van uw toepassing.
Door onze ervaring van meer dan 40 jaar, kiezen wij voor oplossingen met weinig onderhoud, lage exploitatiekosten, bedrijfszeker, gebruiksvriendelijk en efficiënt voor u.
Wij voeren deze uit in nieuwe of bestaande ondergrondse of bovengrondse tanks met conform de meest recente zuiveringsnormen.
Voor particulieren, hotels, campings, horeca: kleinschalige stations vanaf 50 tot 1000 IE.
Voor bedrijven: 

  • biologisch afbreekbaar water als voorzuivering of totale zuivering volgens Vlarem II-norm in riool of oppervlaktewater.
  • opslag, homogenisatie en neutralisatie van afvalwater met één enkel toestel om te lozen

Voor de kleinschalige biologische waterzuivering beschikken wij over 4 verschillende soorten systemen van waterzuivering en/of een combinatie van deze typen.
De toepassing van één bepaald type is afhankelijk van situatie tot situatie en wordt samen met de klant besproken en bepaald.
Voor bestaande waterbouwkundige constructies bouwen wij eveneens wandafsluiters, kanaalafsluiters en terugslagkleppen op maat.