+32 2 270 25 64

Albatros IS

Zuiveringssysteem Albatros IS: aërobe bacteriefilter met inwendig regelbaar recirculatiesysteem bestaande uit drie tanks 

 • Bereik van 50 tot 250 IE* en hoger   * IE: inwoner equivalent
 • Benaming IS: Individual Station 
 • Gedekt door Europees octrooi EP 0767144B1


Werking:
Dit station werkt volgens het principe van het aëroob bacteriebed. Het systeem bestaat uit 3 cilindervormige geprefabriceerde betontanks die volledig ondergronds kunnen worden geplaatst. 
De voorbehandeling gebeurt in een septische tank “ alle waters “ die eveneens dienst doet als opslagtank voor het slib. De volgende tank is de biologische reactor waarvan de zuurstofinbreng zich baseert op de natuurlijke beluchting door van het schouwtrekeffect. 
Teneinde een goede werking van deze filter te bekomen worden de afvalwaters verschillende malen gerecirculeerd. 
Na deze filter kan er een bezinktank worden geplaatst teneinde de zwevende stoffen te laten bezinken. 
Deze nabezinktank is dan uitgerust met een automatisch slibevacuatiesysteem waardoor het bezonken slib op geregelde tijdstippen naar de septische tank “ alle waters “ wordt teruggepompt. 


Voordelen:

 • Klein elektriciteitsverbruik door de natuurlijke beluchting te wijten aan het schouweffect ( ca. 25 kWh/IE.jaar ). 
 • Het zuiveringsrendement is gemakkelijk aanpasbaar in functie van een strengere lozingsnorm of van het aantal aangesloten personen
 • Met dit gepatenteerd systeem bevindt de uitlaat zich op hetzelfde niveau van de inlaat. Een bijkomend pompstation is dus niet meer nodig.
 • Ook is er geen gevaar van overstroming in geval van stroompanne. 
 • Dank zij de interne recirculatie van de biofilter is verstopping van het filtermateriaal uitgesloten. Het dynamische gebrevetteerd verdeelsysteem is onverstopbaar. De gelijkmatige verdeling blijft uniform (in tegenstelling tot andere systemen) wanneer de kuip niet meer waterpas is. 
 • Door het feit dat de recirculatie regelbaar is bekomen wij zeer hoge zuiveringsrendementen.
 • Gemakkelijk te onderhouden. Geen vaste mechanische onderdelen onder water.Men opent het toezichtdeksel en het ganse gebrevetteerde systeem kan er in zijn geheel uitgehaald worden.
 • Zonder toevoeging van dure producten, door de lange verblijftijden en het grote opslagvolume van het station.
 • Weinig slibruimen door de kleine slibproductie, dank zij het grote volume van het station.