+32 2 270 25 64

Albatros MIS

Zuiveringssysteem Albatros MIS: aëroob actief slib systeem met automatische slibstockage met 2 of 3 tanks 
Benaming MIS: Micro Individual Station 
Bereik van 50 tot 250 IE* en hoger    * IE: inwoner equivalent
Gedekt door een internationaal octrooi PCT/IB00/0566


Werking:
Dit waterzuiveringsstation werkt volgens het principe van het actief slib. 
Dit systeem is samengesteld uit 2 of 3 tanks. Het eerste bekken is de slibstockagetank,de volgende de beluchtingstank met nabezinking met slibrecirculatie. 
In de eerste tank komt het afvalwater terecht.
De tweede tank is de beluchtingstank/bezinktank ( het microstation ). Hier wordt het afvalwater belucht. De beluchting gebeurt door onze internationaal gebrevetteerde dompelbeluchter die wordt opgesteld in het microstation, zodat lawaaierige blazers voor luchtinblazing in uw woonhuis worden vermeden.
Vanaf 50 IE (personen) wordt de beluchtingstank en de bezinktank afzonderlijk gebouwd. 
Het slib dat gevormd wordt in het microstation wordt automatisch afgevoerd naar de buffertank waar het zal uitgisten met het voorbezonken slib van de septische tank. 
Het volume van de septische tank is ruim gedimensioneerd waardoor frequent ruimen van het slib wordt vermeden. 
Tevens is de programmatie van de beluchtingstijd regelbaar in functie van de belasting.


Voordelen:


  • De afstand tussen de woning of gebouw en de plaats waar het station wordt geplaatst speelt geen
  • Het station is volledig ondergronds en geruisloos. 
  • De opslag van het zuiveringsslib gebeurt automatisch met ons gebrevetteerd systeem. 
  • Eenvoudig en betrouwbaar.
  • Gemakkelijk te onderhouden. Geen vaste mechanische onderdelen onder water.Men opent het toezichtdeksel en het ganse gebrevetteerde systeem kan er in zijn geheel uitgehaald worden.
  • Zonder toevoeging van dure producten, door de lange verblijftijden en het grote opslagvolume van het station.
  • Weinig slibruimen door de kleine slibproductie, dank zij het grote volume van het station.