+32 2 270 25 64

Albatros MS

Zuiveringssysteem Albatros MS: aëroob actief slib systeem met afvalwaterbuffering bestaande uit 3 of meerdere tanks 
Benaming MS: Mini Station 
Bereik van 50 tot 1000 IE* of hoger   * IE: inwoner equivalent


Werking:
Dit waterzuiveringsstation werkt volgens het principe van het actief slib met of zonder substraatmassa. 
Dit systeem is samengesteld uit minstens 3 bekkens. Het eerste bekken is de buffertank met pompstation, de volgende de beluchtingstank gevolgd door de nabezinktank met slibrecirculatie. 
In de eerste tank gebeurt de buffering en de homogenisatie van het inkomend debiet alsook de samenstelling ervan. In deze buffertank bevinden zich eveneens de opvoerpompen met verdeelsysteem die het gehomogeniseerde water zo continu mogelijk verpompen naar de beluchtingstank. 
Hier gebeurt de beluchting van het afvalwater en het actief slib bij middel van verstoppingvrije membraanbeluchtingselementen die gevoed worden door een luchtsurpressor of met onze gepatenteerde dompelbeluchter. 
Er kan gebruik worden gemaakt van substraatmassa teneinde de micro-organismen zich beter te laten hechten waardoor een groter contactoppervlakte wordt bekomen. Hierdoor kan het volume van de beluchtingtanks worden verkleind. 
De volgende stap verzekert de scheiding van het water met het bezonken slib in de nabezinktank. 
De afvoer van dit aldus gezuiverde water gebeurt via een overstortrand met duikschot, teneinde de vlottende bestanddelen nog tegen te houden.
De slibrecirculatie naar het beluchtingbekken of buffertank gebeurt bmv een tijdsgestuurde dompelpompgroep. 
Eventueel wordt er nog een slibopvangtank voorzien voor het overschotslib. 
De tanks kunnen volledig ondergronds worden ingegraven.

Voordelen: 


  • Buffering, homogenisatie en beluchting van het binnenkomend afvalwater.
  • De afstand tussen de woning of gebouw en het zuiveringsstation speelt geen enkele rol ( met ons gebrevetteerd beluchtingsysteem ). 
  • De installatie is volledig ondergronds en geruisloos. 
  • Eenvoudig systeem en zeer betrouwbaar. 
  • Gemakkelijk te onderhouden. Geen vaste onderdelen onderdelen onder water ( in geval van onze gebrevetteerde beluchter ).
  • Zonder toevoeging van dure producten, door de lange verblijftijden en het grote opslagvolume van het station.