+32 2 270 25 64

Zuiveringssysteem Albatros UMS: aëroob actief slib systeem met afvalwaterbuffering uitgevoerd in één tank 
Benaming UMS: United Micro Station 
Bereik van 50 tot 1000 IE* of hoger maar dan met meer tanks  * IE: inwoner equivalent


Werking:
Dit waterzuiveringsstation werkt volgens het principe van het actief slib waarvan het effluent van dit zuiveringssysteem beantwoordt aan de normen volgens VLAREM II. 
Dit principe is toegepast op een revolutionaire manier. De beluchting en de bezinking gebeuren sequentieel na mekaar in één en het zelfde bekken. De afvoer van het gezuiverde water gebeurt na de bezinking ( SBR - sequencing batch reactor ). 
Gedurende een welbepaalde tijd en in functie van de toevoeraansluiting komt het te behandelen afvalwater terecht in het zuiveringsstation. 
Het gevaar dat afvalwater terecht komt in het effluent is  zeer klein omdat de afvoer gebeurt gedurende perioden tijdens de welke er praktisch bijna geen afvalwater toekomt.  
Beluchting:
Het te behandelen afvalwater wordt belucht gedurende een tijd TA bij middel van onverstopbare beluchtingelementen of bij middel van onze onderwaterbeluchter. 
De tank doet nu dienst als beluchtingstank ( er is dus geen afvoer van water gedurende tijd TA ) 
Bezinking: 
Na tijd TA stopt de beluchting gedurende een tijd TD. 
De tank doet nu dienst als overgedimensioneerde bezinktank ( ook nu er is geen afvoer van water gedurende tijd TD ). 
Afvoer van het gezuiverde water: 
Op het einde van tijd TD, start een pompgroep gedurende tijd TE. 
De eerste liters van de afvoer worden automatisch terug naar de ingang van het station gepompt. 
Het afgevoerde volume komt overeen met de aanvoer van afvalwater van de drie perioden TA+TD+TE 
Afvoer van het overschotslib: 
Het geproduceerde slib kan worden afgevoerd door een erkende firma die zijn soepele aanzuigslang aansluit op de slibcollector die geïnstalleerd is op de bodem van de kuip. 
De volledige automatisatie wordt in een kast geplaatst.


Voordelen:


  • Eén enkel bekken
  • De afstand tussen de woning of gebouw en het zuiveringsstation speelt geen enkele rol ( met ons gebrevetteerd beluchtingsysteem ). 
  • Gemakkelijk te onderhouden. Geen vaste onderdelen onderdelen onder water ( in geval van onze gebrevetteerde beluchter ).
  • Zonder toevoeging van dure producten, door de lange verblijftijden en het grote opslagvolume van het station.


Albatros UMS